Ambasador Mazdy
ZYSKAJ 700 ZŁ BRUTTO NA PRZEGLĄD

Polecaj Mazdę znajomym oraz bliskim i ciesz się wyjątkowymi przywilejami Ambasadora

Co zyskujesz?

Jeśli Twój znajomy kupi nową Mazdę w Twoim autoryzowanym salonie sprzedaży, otrzymasz Voucher o wartości 700 zł brutto na przegląd swojej Mazdy. Voucher będziesz mógł zrealizować w tym samym autoryzowanym salonie sprzedaży Mazda, w którym Ty i Twój Znajomy kupiliście samochody.

Pamiętaj

Zakup samochodu marki Mazda w Twoim autoryzowanym salonie sprzedaży Mazda przez znajomego jest warunkiem otrzymania przez Ciebie Vouchera na przegląd. Zawarcie umowy sprzedaży samochodu Mazda przez Znajomego powinno nastąpić nie później niż 3 lata od daty odebrania Twojego samochodu Mazda.

Co należy zrobić?

Polecaj Mazdę

1. POLEĆ MAZDĘ ZNAJOMEMU

Polecaj Mazdę

2. Gdy Twój znajomy będzie zainteresowany zakupem, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy

Polecaj Mazdę

3. Za każde skuteczne* polecenie otrzymasz voucher o wartości 700 zł brutto na przegląd swojej Mazdy

Możesz też zalogować się do panelu użytkownika na stronie i sprawdzić szczegóły Twojego zgłoszenia.

*Przed przesłaniem zgłoszenia upewnij się, że znajomy nie był na jeździe testowej, nie otrzymał oferty na zakup samochodu i nie zamówił samochodu w Twoim salonie Mazdy. Voucher za polecenie zostanie przyznany jedynie wówczas, gdy Twój salon zyska nowego Klienta. Szczegółowe zasady i warunki udziału w Akcji, w tym uzyskania prawa do otrzymania Vouchera na przegląd samochodu Mazda, określa Regulamin Akcji „Mazda More&More – Zostań Ambasadorem Mazdy”.

Twoje dane

lub

Dane znajomego


Organizatorem Akcji jest Look ad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ulicy Ptasiej 10, („Organizator”). Organizator, Motor Poland (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda Motor Poland” lub „Mazda”) oraz autoryzowane podmioty - dealerzy Mazdy, których lista znajduje się pod linkiem są współadministratorami danych osobowych Uczestnika oraz jego Znajomego (łącznie „Współadministratorzy”, a każdy z osobna jest zwany „Współadministratorem”). Określenia pisane dużą literą mają znaczenie określone w Regulaminie Akcji „Mazda More&More – Zostań Ambasadorem Mazdy”.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin akcji “Mazda More & More – Zostań Ambasadorem Mazdy” Wyrażam zgodę na udział w programie lojalnościowym na zasadach określonych w Regulaminie.
Oświadczam, że Znajomy wyraził zgodę na przekazanie przeze mnie ww. danych do Współadministratorów i na kontakt ze strony Organizatora w celu potwierdzenia przez Organizatora wyrażenia zgody na przekazanie jego danych osobowych oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych Rozumiem, że ww. zgoda Znajomego jest niezbędna do mojego Uczestnictwa w Akcji.

Podstawowe informacje z obowiązku informacyjnego

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Organizator, Mazda Motor Poland oraz Autoryzowany Podmiot wskazani w Regulaminie.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pana/Pani dane? Podział zadań pomiędzy Współadministratorów

Dane osobowe Uczestnika i Znajomego będą przetwarzane przez Współadministratorów na następujących podstawach oraz w następujących celach:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), w celu: a) weryfikacji zgłoszeń Uczestników, oceny spełnienia warunków uzyskania voucherów oraz podjęcia decyzji o ich przyznaniu uczestnikowi; b) ustosunkowania się do reklamacji Uczestników i Znajomych;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu:
  a) zapewnienia prawidłowego wykonania Akcji, m.in. poprzez ograniczenie potencjalnego ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych Uczestników i Znajomych;
  b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych;
  c) ustosunkowania się do pytań i żądań organów, w szczególności organów ochrony konkurencji lub organów podatkowych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celu:
  a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mazda lub Autoryzowanego Podmiotu związanych z przestrzeganiem ich wewnętrznych regulacji dotyczących sprawdzenia (audytu) przeprowadzonej Akcji;

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, Uczestnikowi i Znajomemu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mazda, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Akcji.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się pod linkiem.